Moje vize v koučování 

Existuje mnoho cest, po kterých se můžete ve své kariéře vydat... Když dorazíte na rozcestí, kam se vydáte? Pojďme společně nalézt cestu, která Vám bude vyhovovat, kde Váš potenciál a talent bude moci zazářit. Ráda se stanu Vaším průvodcem na této cestě...

 

Jak vnímám koučování?

Koučování je pro mě komunikace a možnost významného rozvoje sebe sama. Je to činnost, kdy můžu koučovi říci všechny své profesní sny a kariérní aspirace a kouč je průvodce na mé cestě, pozorně poslouchá, je diskrétní a nezávislý. Beru to jako úžasný prostředek uvědomění si toho, co chci, kam budu dál směřovat. Každá dobře cílená otázka se může stát tou, která ve mě vyvolá chuť něco změnit, něco rozhodnout, postavit se kariérním výzvám a může otevřít něco, co člověk sám do té doby nebyl schopen uvidět nebo navnímat.

Kdo jsem - jaký jsem kouč? 

Jsem citlivý a energický kouč, umím naslouchat, dokážu se nadchnout pro věc a když je třeba umím být i velmi kreativní. Ráda komunikuji s lidmi a i pro mnohé přátele jsem také jejich vrbou. Mou další životní vášní a koníčkem je cestování.

Proč jsem si v koučování vybrala oblast kariéry?

Já sama jsem se před nedávnem rozhodovala, kam se má můj život v rámci kariéry rozvíjet dál a vím, jak těžké rozhodnutí to může být. A po 10 letech v auditu jsem se rozhodla odejít a budovat si svoji vlastní profesní cestu a rozvíjet dále svůj potenciál a vášeň. Jsem ráda, když při koučovacích hodinách lidé objeví znovu sílu a energii využít svůj talent, zažehnou jiskry energie, potenciálu a vášně ve svých očích a svým rozhodnutím toto vše pak aplikují do praxe. Díky tomu mi dává smysl každé setkání s koučem a uvidět novou cestu, rozhodnout se pro změnu, zvýšit si sebevědomí, znovu najít energii pro sdílení svého potenciálu a talentu.

Můj příběh - proč koučování? 

Koučování je pro mě komunikace a možnost významného rozvoje sebe sama. Je to činnost, kdy můžu koučovi říci všechny své profesní sny a kariérní aspirace a kouč je průvodce na mé cestě, pozorně poslouchá, je diskrétní a nezávislý. Beru to jako úžasný prostřed k uvědomění si toho, co chci, kam budu dál směřovat. Každá dobře cílená se může stát tou, která ve mě vyvolá chuť něco změnit, něco rozhodnout, postavit se kariérním výzvám a může otevřít něco, co člověk sám do té doby nebyl schopen uvidět nebo navnímat.

V osmé třídě základní školy jsem si přála být učitelkou. Od tohoto okamžiku uplynul již nějaký čas, po který jsem se věnovala světu financí, konkrétně finančnímu auditu. Ano, máte pravdu, velmi odlišný svět. Nicméně já na svou dětskou touhu nezapomněla. Při vysoké škole jsem absolvovala i vedlejší specializaci Učitelství odborných předmětů a díky praxi, kterou jsme museli splnit, jsem si uvědomila, že nejsem prototyp paní učitelky v pravém slova smyslu. Psychologie zůstala mým koníčkem a já dál hledala profesní cestu, kde bych svou touhu a vášeň mohla proměnit v realitu. Také jsem v rámci své auditní profese jsem po 5 letech přijala výzvu a stala jsem se zodpovědnou za personální oblast u nás ve společnosti. Tato oblast zahrnovala přípravu náboru nových uchazečů, nábor a přijímaní nových uchazečů, školení nových uchazečů a také přípravu a kordinaci ročního hodnocení v rámci našeho oddělení.

A díky tomu všemu jsem objevila svět koučování. Na setkání světových koučů v Praze jsem se setkala se spoustou zajímavých lidí a získala velké množství informací. Seznámila jsem se zde také s Pavlou, koučkou a nyní již také kamarádkou. Pavla mě několikrát zvala na výcvik i ochutnávku k sobě do koučovny. A až v minulém roce (podzim 2016) jsem se, i navzdory všem pracovním povinnostem, přihlásila na její kurz systemického koučování, který jsem úspěšně dokončila v květnu 2017. Splnila jsem si tím sen, který chci rozvíjet i nadále.