Jsem průvodcem

Vaší profesní cesty

a kariérního rozvoje

 

 

 

 

 

 

 Objevte i Vy svoji cestu...

- Veronika Štefková

Co dělám

Koučink pro jednotlivce

Každá profesní cesta má svůj příběh. Tato cesta je plná výzev, rozhodnutí, odvahy, motivace i změn. Co všechno můžeme spolu řešit na Vaší profesní cestě: změnu práce, kariérní růst, motivaci, pracovní výzvy, prezentační dovednosti, uspořádání času, příprava na pohovor, využití Vašich profesních schopností a rozvíjení Vašeho talentu a další výzvy a možnosti, které Vás potkávájí na této profesní cestě.

Koučink pro firmy

Máte možnost podpořit své zaměstnance na jejich profesní cestě a umožnit jim tak rozvinout svůj talent a potenciál ve Vaší společnosti. Co vše spolu můžeme řešit: rozvíjení a využití potenciálu a talentu, využití silných stránek v profesní cestě, rozvoj manažerských dovedností, motivace, adaptace na změny, vedení týmu/ů, důležité a obtížné cíle, kariérní aspirace a další výzvy a možnosti, které se vyskytují a běžně objevují za chodu společnosti.

Poradenství

V čem Vám mohu být nápomocna: vytvoření strategie pro nábor a přijímání nových zaměstnanců, mohu se zúčastnit náboru a pomoci Vám vybrat do týmu vhodné kandidáty a také Vám pomohu oslovit vhodné kandidáty.

Co o mě říkají

Veronika u mne absolvovala výcvik systemické koučování, v rozsahu 120 hodin. Během výcviku jsem měla možnost sledovat a podporovat Veroničiny silné stránky jako kouče, schopnost naladit se na druhého, trpělivě naslouchat a dát mu prostor a zároveň nenásilně držet strukturu směřující k cíli, řešení a objevování přínosů. Toto je zabalené v nádherně nakažlivé energii, se kterou vám Veronika pomůže zorientovat se ve vaší situaci a vybrat si to nejvhodnější pro vás.

Pavla Pavlíková, Professional Certified CoachINNERGY, s.r.o. (www.innergy.cz)

S Veronikou jsem se poprvé potkala ve společnosti, kde působila jako manažerka v auditu. Působila na mě vždy jako příjemný a empatický člověk, který přesně ví, co chce. Její odchod ze společnosti mě v podstatě dost překvapil a mám velký obdiv a respekt k tak podstatnému kroku jakým je svobodné podnikání se všemi riziky, který se rozhodla udělat. Nicméně ze společnosti jsem sama také odešla, ale stále pro společnost fotografuji jako profesionální fotograf. Má cesta z marketingu a business developmentu k profesionálnímu podnikání nebyla také tak docela standartním krokem za budováním kariéry. S Verčou jsme se párkrát sešly. Obě jsme si vyměnily názory a Veronika mi věnovala čas a pár hodin koučinku. Bystré postřehy, které mi sepsala, uplatňuji dodnes. Každý o sobě sice ví více než ostatní, ale zároveň je tu takzvaná „slepá skvrna“, kterou právě zkušení kouči dokáží odhalit. A když jste v koncích nebo nalezení řešení není jen o dekompozici známého problému, pak přijde na řadu někdo, kdo je vám blízký a chemicky se s ním napojíte na stejnou vlnu – pak je řešení otázkou vzájemné výměny názorů a času než samo nabídne. Bez kvalit, které Veronika jako dobrý kouč má, bych cestu k řešení sama nenašla.

Martina Klírová, profesionální fotografkawww.martinaklirova.com

Kontaktujte mě

Jsem průvodcem na Vaší profesní cestě, objevuji a rozvíjím Váš talent a potenciál. Naslouchám Vám a jsem citlivá vůči Vašim profesním výzvám a rozhodnutím.